شعب بنیاد مسکن البرز
درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شعب بنیاد مسکن البرز

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- میدان صنعت- سایت اداري- خیابان شهیدصدوقی-روبروي شرکت گاز

کد پستی: 3361659917

شماره تماس:44239291

شماره فکس :44239292


بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طالقان

طالقان- شهرک طالقان- میدان معلم )جلال آل احمد (جنب کمیته امداد سابق

کد پستی:3369117897

شماره تماس:44726133

شماره فکس:44726140


بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کرج

کرج- انتهای خ دانشکده کشاورزی- روبروی درب شمالی دانشکده- پلاک 22

کد پستی: 3158833438

شماره تماس: 32225354

شماره فکس:32225354

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نظرآباد
نظرآباد- خیابان
مدرس- .بالاتر از آتشنشانی- طبقه فوقانی بانک مسکن- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کد پستی: 3331856619

شماره تماس: 45348585

شماره فکس:45363364