اهم وظایف
درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اهم وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

1. تامین مسکن محرومان بویژه روستائیان و تولید انبوه مسکن شهری
2. مطالعه و بررسی درزمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از شهری و روستايي
3. تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها بطور مستقیم ویا با مشارکت مردم و با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر
4. تهیه زمین مورد نیاز طرح ها و پروژه های بنیاد وآزاد سازی آنها
5. کمک در جهت تامین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید – تهیه و توزيع
6. نظارت بر پرداخت مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستائی و ارزان قیمت شهری
7. تهیه و اجرای طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستاها، با هماهنگی دستگاههای ذیربط
8. تهیه وارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستائی آسیب دیده در اثر جنگ ، سیل ، زلزله و سایر سوانح طبیعی با ایجاد تسهیلات بانکی
9. تهیه اسناد مالکیت روستائی با همکاری اداره کل ثبت اسناد طبق ماده 140 قانون سوم توسعه

فرآیند های بنیاد مسکن