آدرس و تلفن بنیاد مسکن البرز
درباره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ارتباط با بنیاد مسکن البرز

آدرس : کرج ، میدان طالقانی ، بلوار تعاون ، خ فرهنگ (شهرک اداری)
تلفن: 32547534-32547533
فکس: 32548077
کد پستی : 3149778841